Ouderschapsverlof

Ouderschapsverlof is verlof dat je kunt opnemen als je zorg draagt voor kinderen jonger dan 8 jaar. Hier vallen ook stief-, pleeg- en adoptiekinderen onder.

Wanneer recht op ouderschapsverlof ?

Per kind heb je één keer recht op ouderschapsverlof. Beiden ouders hebben recht op ouderschapsverlof. Als je meer kinderen hebt, kun je voor elk kind apart ouderschapsverlof opnemen. De voorwaarden voor het krijgen van ouderschapsverlof zijn het volgende:

  • Het kind is jonger dan 8 jaar
  • Het kind moet voor ingang van het verlof minimaal 2 maanden bij je wonen
  • Je bent minimaal 1 jaar werkzaam bij dezelfde werkgever

Verandering van werkgever

Als je het ouderschapsverlof in delen hebt opgenomen, maar intussen een andere baan hebt, dan behoud je jouw verlof. Bij jouw nieuwe werkgever neem je de rest van het ouderschapsverlof op. Indien je al jouw verlof hebt opgenomen en in de tussentijd van werkgever wisselt, vervallen de overgebleven ouderschapsverlofdagen.

Aantal weken ouderschapsverlof

Volgens de standaard regeling kan jouw werkgever ouderschapsverlof nooit weigeren. Standaard geldt dat je één jaar lang voor de helft van jouw werkweek gaat werken. Als je bijvoorbeeld 36 uur per week werkt, ga je voor één jaar 18 uur per week werken en heb je 18 uur per week ouderschapsverlof. Als je ouderschapsverlof op een andere manier wilt opnemen, kan jouw werkgever dit weigeren indien dit het bedrijf in ernstige problemen kan brengen.

Op 1-1-2009 is het aantal weken ouderschapsverlof gewijzigd. Vóór deze datum was het ouderschapsverlof gesteld op 13 weken. Vanaf 1 januari 2009 is het recht op ouderschapsverlof verlengd naar 26 keer het aantal gebruikelijke uren dat je per week draait. De verlenging geldt alleen als je voor dat kind geen of niet gedeeltelijk ouderschapsverlof hebt opgenomen vóór 1-1-2009.

Tijdens ziekte loopt het opgenomen ouderschapsverlof gewoon door.

Spreiding van ouderschapsverlof 

Het verlof kan je in overleg met jouw werkgever spreiden. Dit kan op de volgende manieren:

  • Verlof opdelen in 2 of 3 periodes. Elk deel moet minimaal 1 maand duren.
  • Per week meer verlofuren opnemen. Dit kan voltijds zijn.
  • Verlof uitsmeren over een periode langer dan het gebruikelijke jaar. (Voor verlof opgenomen vóór 1-1-2009 geldt dat het gespreidt an worden over een periode langer dan 6 maanden)

Ouderschapsverlof icm bevallingsverlof of zwangerschapsverlof

Na de bevalling heeft de moeder recht op minimaal 10 weken bevallingsverlof. Het ouderschapsverlof kan je hierop laten aansluiten. Bij het aanvragen van het ouderschapsverlof weet je niet exact wanneer de baby wordt geboren. Het is voldoende als je in de aanvraag de vermoedelijke ingangsdatum van het ouderschapsverlof aangeeft.

Lees meer over bevallingsverlof >

Indien jij ouderschapsverlof hebt opgenomen en deze ouderschapsverlofperiode valt samen met het bevallingsverlof, zwangerschapsverlof of adoptieverlof, dan kan je het ouderschapsverlof onderbreken. Jouw werkgever mag dit niet weigeren.

Lees meer over zwangerschapsverlof >

Financiële regelingen

Je kan spaargeld dat is opgebouwd in een levensloopregeling, hierin spaar je een deel van jouw brutosalaris, gebruiken voor ouderschapsverlof. Wanneer je dit doet, kan je een ouderschapsverlofkorting krijgen op jouw inkomstenbelasting. Bij voltijds verlof is dit per maand zo rond de 650 euro.
Vanaf 2009 kan je van deze korting gebruik maken zonder een levensloopregeling.

Het ouderschapsverlof kan gevolgen hebben voor jouw zaken bij de Belastingdienst. Hoeveel kinderopvangtoeslag, huur- en zorgtoeslag je krijgt, hangt namelijk af van de hoogte van jouw inkomen.

 

Babynamen top 10


1.   Daan                  1.   Sophie
2.   Tim                     2.   Lieke
3.   Jayden               3.   Julia

De Nederlandse babynamen top 10 >

Zwanger rakenzwangerbevallenbabypapa regelt