Bevallingsverlof

Bevallingsverlof wordt vaak in één adem genoemd met zwangerschapsverlof. Dit komt wellicht omdat deze twee vormen van verlof samen, recht geven op minimaal 16 weken verlof. Het woord 'minimaal' maakt nu juist het verschil tussen zwangerschaps- en bevallingsverlof.

Hoeveel weken bevallingsverlof ? 

Na de bevalling heeft de moeder altijd recht op minimaal 10 weken bevallingsverlof. Anders dan bij zwangerschapsverlof is de verwachte geboortedatum bij bevallingsverlof niet relevant. Slechts de daadwerkelijke geboortedatum is het ijkpunt. Wellicht overbodig; maar het aantal weken verlof geldt niet per baby. Hier volgen enkele voorbeelden over hoeveel weken verlof uiteindelijk mogelijk is.

Voorbeeld van bevallingsverlof icm zwangerschapsverlof

17 weken verlof 

Een werkneemster is 6 weken voor de vermoedelijke geboortedatum gestopt met werken. De baby wordt 1 week later dan verwacht geboren. In dit geval heeft zij recht op 1 week extra betaald verlof. Namelijk; 7 weken zwangerschapsverlof en 10 weken verlof na de bevalling.

18 weken verlof

Een vrouw is 4 weken gestopt voor de geplande geboortedatum. De baby komt 2 weken na deze datum. Zij heeft recht op 18 weken betaald verlof. Dit komt omdat het haar bedoeling was 4 weken zwangerschapsverlof op te nemen voor de geboortedatum en de 2 weken zwangerschapsverlof die "overblijven" (ze heeft altijd recht op 6 weken zwangerschapsverlof) op te nemen na de bevalling en deze aansluitend aan de 10 weken bevallingsverlof te plakken. Zij plande 12 weken verlof te hebben na de bevalling. Deze 12 weken blijven daarom gelden. Haar zwangerschapsperiode voor de bevalling was ongepland 2 weken langer. Dus ook al bevalt zij 2 weken later dan gedacht, ze heeft recht op 4 (gepland)+2(onvoorzien) [bevalling]+2+10 = 18 weken.

16 weken verlof

Zij is 6 weken voor de vermoedelijke bevallingsdatum gestopt met werken. De baby wordt een week te vroeg geboren. Zij heeft dan recht op 16 weken verlof. Te weten; 5 weken zwangerschapsverlof en 11 weken bevallingsverlof.

Lees meer over zwangerschapsverlof >

Bevallingsverlof en ouderschapsverlof

Het ouderschapsverlof kan op het bevallingsverlof aansluiten. Bij het aanvragen van het ouderschapsverlof weet je niet exact wanneer de baby wordt geboren. Het is voldoende als je in de aanvraag de vermoedelijke ingangsdatum van het ouderschapsverlof aangeeft. Indien jij ouderschapsverlof hebt opgenomen voor een ander kind uit het gezin en deze verlofperiode valt samen met het bevallingsverlof, dan kan je het ouderschapsverlof onderbreken. Jouw werkgever mag dit niet weigeren.

Lees meer over ouderschapsverlof >

 

Babynamen top 10


1.   Daan                  1.   Sophie
2.   Tim                     2.   Lieke
3.   Jayden               3.   Julia

De Nederlandse babynamen top 10 >

Zwanger rakenzwangerbevallenbabypapa regelt