bevallen


Bevallingsproblemen

Mogelijke bevallingsproblemen

Een bevalling is geen sinecure. In Nederland is de sterfte van vrouwen in het kraambed 4,3 op 100.000 levend geboren baby’s. Of te wel 43% van de dames die overlijden door het geven van nieuw leven overlijdt in het kraambed.
Gelukkig verloopt in de meerderheid van de gevallen de bevalling zonder complicaties, maar het kan enkele vervelende zaken met zich meebrengen. Hierbij de problemen op een rij gezet welke bij een bevalling zich kunnen manifesteren:

Grootte van het baringskanaal
Bloedverlies
Ligging baby
Vliezen te vroeg gebroken
Weeënzwakte
Zwangerschapsvergifting

Baringskanaal

De verhouding tussen het baringskanaal en de baby kunnen niet optimaal zijn. Vaak wordt door de verloskundige opgemerkt dat het bekken een te smalle opening biedt om de baby vaginaal geboren te laten worden. Een bevalling met een keizersnee wordt dan gepland.
Ook is het mogelijk dat bij een vaginale bevalling de eerste schouder van de baby, nadat het met het hoofd naar buiten is gekomen, achter het schaambeen van de moeder blijft hangen. Het is het mogelijk dat de baby hierdoor ademhalingsproblemen krijgt doordat de borstkas zit ingeklemd. Dit met de schouder blijven hangen, wordt schouderdystocie genoemd. Dit laatste komt bij een procent van de bevalling voor. Hierdoor kunnen ook de zenuwbanen in de arm beknelt raken met (gedeeltelijke) verlamming tot gevolg. Tachtig tot 90 procent van de baby’s met deze aandoening hersteld hiervan.

Bloedverlies

Door het loskomen van de placenta ontstaat een wond in de baarmoeder. Het is gewoon dat het enkele dagen duurt voor geen bloed meer verloren wordt. Tijdens de bevalling kan het bloedverlies van de kraamvrouw dusdanig veel zijn dat een bloedtransfusie nodig is.

Ligging baby

In de laatste weken voor de bevalling wordt naar de ligging van de baby gekeken. Er is dan niet tot nauwelijks ruimte voor de baby om nog van ligging te veranderen. De meest gebruikelijke ligging voor de baby is met het hoofd naar beneden, waarop deze als eerste door het baringskanaal gaat. Andere vormen van ligging zijn stuitligging en dwarsligging.
Indien de baby in een stuit ligt, dat wil zeggen met zijn stuitje naar beneden gericht, dan zal de baby als eerste met de billen naar buiten komen. Dit hoeft geen probleembevalling te zijn. Wel is noodzaak dat er genoeg ruimte is om de schouders en het hoofd door te laten. De kans op een keizersnee of verlossing met tang of vacuumpomp is groter. Vaak wordt daarom enkele weken voor de bevalling geprobeerd om met de hand de baby in de buik te draaien.
Bij een dwarsligging is altijd een keizersnee bevalling noodzakelijk.

Vliezen

Vliezen die te vroeg breken is een probleem in verband met mogelijk infectiegevaar voor de baby. De baby zit in de baarmoeder negen maanden lang beschermd in een soort ballon gevuld met vruchtwater. Wanneer gesproken wordt over het breken van vliezen, wordt gedoeld op het kapot gaan van deze ballon. Door het breken van de vliezen is een opening ontstaan tussen de buitenwereld en het verblijf van de baby. Doordat de baby met zijn hoofd naar beneden ligt, sluit de baby’s hoofd deze opening vaak af, maar het is wel noodzakelijk dat de bevalling binnen een paar uur wordt ingezet om infectiegevaar te beperken.

Weeënzwakte of voortijdige weeën

Bij weeënzwakte zijn de weeën niet sterk genoeg om de bevalling goed te doen verlopen. Hierdoor is bijvoorbeeld het voor de (aanstaande) moeder zeer moeilijk om de baby uit te drijven omdat een  oerkracht te zwak aanwezig is. Bij voortijdige weeën is de ontsluiting niet of nauwelijks op gang en verkeerd de moeder in onnodige pijn die in wezen bijna tot niets leidt. Dit maakt het bevallingsproces extra lang en kan zeer uitputtend worden voor de moeder.

Zwangerschapsvergiftiging

Zwangerschapsvergiftiging, ook wel pre-eclampsie genoemd, is een aandoening die voorkomt bij drie tot vijf procent van de zwangeren die niet eerder zwanger zijn geweest. Zwangerschapsvergiftiging ontwikkelt zich in de meeste gevallen na week 20 van de zwangerschap, maar kan ook in het kraambed ontstaan. 75% van de vrouwen in Nederland die overlijden in het kraambed wordt veroorzaakt door zwangerschapsvergiftiging.

 

Babynamen top 10


1.   Daan                  1.   Sophie
2.   Tim                     2.   Lieke
3.   Jayden               3.   Julia

De Nederlandse babynamen top 10 >

Zwanger rakenzwangerbevallenbabypapa regelt